Czy dziś jest niedziela handlowa?

NIE
Następna handlowa niedziela: 2024-04-28

Czym jest handlowa niedziela

Handlowa niedziela to dzień, w którym obowiązuje zakaz prowadzenia działalności handlowej przez przedsiębiorców, z wyjątkiem niektórych wyznaczonych branż. W Polsce zakaz ten został ustanowiony ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Zgodnie z tą ustawą, przedsiębiorcy nie mogą prowadzić działalności handlowej w niedziele, z wyjątkiem:

  • sprzedaży paliw,
  • sprzedaży produktów spożywczych i napojów,
  • sprzedaży artykułów chemii gospodarczej,
  • usług pocztowych, bankowych i ubezpieczeniowych,
  • usług związanych z naprawami pojazdów samochodowych i motocykli,
  • usług związanych z naprawami sprzętu RTV i AGD,
  • usług związanych z opieką zdrowotną i farmaceutyczną,
  • usług związanych z handlem detalicznym w kolejnych dwóch niedzielach przed Bożym Narodzeniem oraz w dwóch niedzielach po Nowym Roku.

Zakaz ten nie dotyczy także sklepów zlokalizowanych w obiektach służących obsłudze podróżnych, takich jak lotniska, dworce kolejowe czy porty morskie.